Με το πρόγραμμα SubscribED, θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στους παιδαγωγικούς σας στόχους και στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σας, χάρη στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να υποστηρίξουν τους μαθητές τους με προσαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας. Στην πράξη, καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή και τη δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν χρήσιμο παιδαγωγικό περιεχόμενο. 

Αυτή η εκπαίδευση αποτελείται από 5 μέρη που αντιστοιχούν στα διάφορα βήματα της δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει περίπου 10 έως 15 ώρες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την τελειοποίηση του εκπαιδευτικού βίντεο που επιθυμείτε να επιμεληθείτε. 

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα δωρεάν πιστοποιητικό απαντώντας επιτυχώς στο τελικό κουίζ. Η εγγραφή είναι δωρεάν, οπότε μη διστάσετε να δοκιμάσετε!  

Καλή μάθηση!