Το βίντεο αναπτύσσει το εσθονικό λεξιλόγιο πάνω στο θέμα της Άνοιξης.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Εσθονικά

Αρχική λεζάντα: /

Δημιουργός: Julia Faizullova (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 10-03-2021

Διάρκεια βίντεο: 02:13