Το βίντεο εξηγεί την αντίστροφη παραλλαγή.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Μαθηματικά – Άλγεβρα

Αρχική λεζάντα: Need a custom math course? Visit https://www.MathHelp.com.

This lesson covers inverse variation. Students learn that inverse variation is a relationship between two variables in which one variable increases while the other variable decreases. And if the variables are x and y, the following formula can be used to represent inverse variation: xy = k, where k is the constant of variation. Students also learn that the following formula can be used to represent inverse variation between two ordered pairs: x1y1 = x2y2.

Δημιουργός: MathHelp.com (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 01-02-2016

Διάρκεια βίντεο: 01:46