Το βίντεο εξηγεί πώς να δικαιολογήσετε ότι ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιος ή διαιρέτης ενός άλλου αριθμού.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Μαθηματικά – Αριθμητική

Αρχική λεζάντα: Dans cette vidéo, tu pourras apprendre à démontrer qu’un nombre est un multiple (ou un diviseur) d’un autre en utilisant la propriété du cours :
a est un multiple de b s’il existe un entier k tel que a = kb.

Site officiel : http://www.maths-et-tiques.fr
Twitter : https://twitter.com/mtiques
Facebook : https://www.facebook.com/mathsettiques/
Instagram : https://www.instagram.com/yvanmonka/
TikTok : https://www.tiktok.com/@ymonka

Δημιουργός: Yvan Monka (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2022

Διάρκεια βίντεο: 04:14