Το βίντεο εξηγεί τι είναι το αποτύπωμα άνθρακα.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Χημεία

Αρχική λεζάντα: Originaalvideo: • simpleshow explai…
www.simpleshow.com, 2012
Kliimaklippide eestindamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Δημιουργός: SA Eestimaa Looduse Fond (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-04-2017

Διάρκεια βίντεο: 02:20