Ο επιστήμονας εξηγεί τα βαρυτικά κύματα και κυματισμούς στον ιστό του χωροχρόνου, που προβλέφθηκαν πριν από έναν αιώνα από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Albert Einstein.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική – Διάστημα

Αρχική λεζάντα: Gravitional waves
Paul McNamara, our LISA Pathfinder Project Scientist, explains gravitational waves – ripples in the fabric of spacetime, predicted a century ago by Albert Einstein’s General Theory of Relativity, published on 2 December 1915.

@europeanspaceagency
#ESA #LISAPathfinder #GravitationalWaves #ESAReels #ScienceClass

Δημιουργός: europeanspaceagency (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 29/03/2022

Διάρκεια βίντεο: 01:00