Ένας οδηγός για την άλγεβρα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Μαθηματικά – Άλγεβρα

Αρχική λεζάντα: This video gives an overview of Algebra and introduces the concepts of unknown values and variables. It also explains that multiplication is implicit in Algebra.

The first video in the Algebra Basics Series:
• Algebra Basics: W…

Learn More at mathantics.com
Visit http://www.mathantics.com for more Free math videos and additional subscription based content!

Δημιουργός: mathantics (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 22-05-2015

Διάρκεια βίντεο: 12:06