Το βίντεο εξηγεί την κλίση του ρήματος “aller”.

Γλώσσα: Ελληνικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Γαλλικά

Αρχική λεζάντα: 0.00 Bonjouuur !
0.36 Aller στον Ενεστώτα
1.08 Aller στο παρελθοντικό χρόνο
2.08 Ο κοντινός μέλλοντας (ο πιο εύκολος χρόνος στα γαλλικά )

Δημιουργός: La Polyglotte (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 08-12-2021

Διάρκεια βίντεο: 03:10