Το βίντεο μιλάει για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γλώσσα: Ρουμάνικα

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση

Αρχική λεζάντα: Acest video a fost actualizat: • De ce există Curt…

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este organul jurisdicțional al Uniunii Europene. Rolul său este să asigure respectarea legislației Uniunii Europene de către instituțiile Uniunii și de către statele membre și aplicarea uniformă în întreaga Uniune. Aceasta asigură faptul că Uniunea este bazată pe supremația legii, un element fundamental al tuturor entităților democratice.

Pronunțându-se în domenii precum protecția consumatorilor, mediu,dreptul la viață privată, egalitate de tratament și drepturile lucrătorilor, care afectează în mod direct viața tuturor cetățenilor Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene garantează că cetățenii Uniunii se bucură de protecția legislației Uniunii exact în același mod, oriunde s-ar afla în Uniune.

Δημιουργός: Court of Justice of the European Union (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 30-03-2017

Διάρκεια βίντεο: 01:35