Το βίντεο παρέχει συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε μια συνήθεια ανάγνωσης και να διαβάσετε περισσότερα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Λογοτεχνία – Δεξιότητες Ανάγνωσης

Αρχική λεζάντα: Want to finish more books? Read every day.
The best way to become a better reader is to train yourself to read on a consistent, regular basis. Here are 7 tips for building a strong reading habit.

Discuss this video: https://www.reddit.com/r/collegeinfog…
My reading progress page: http://collegeinfogeek.com/25pages/

Speaking of reading, my book “10 Steps to Earning Awesome Grades” is completely free, so check it out if you’re interested in improving your grades!
http://collegeinfogeek.com/get-better…

Companion article for this video: http://collegeinfogeek.com/build-read…
[…]

Δημιουργός: Thomas Frank (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2016

Διάρκεια βίντεο: 05:03