Το κανάλι έχει πολλά σύντομα βίντεο για να επεκτείνει το λεξιλόγιο και να παρέχει συμβουλές στα αγγλικά. Αυτό το βίντεο δείχνει πώς μπορείτε να εκφράσετε την ίδια έννοια με τυπικούς και ανεπίσημους τρόπους και με φραστικά ρήματα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: TURN ON YOUR SOUND FOR SOME IMPORTANT VOCAB!!
It’s important to wear your seat belt!! Let’s take a look at a few verbs.

CONNECT YOUR SEAT BELT
➡ FASTEN formal – the ‘T’ is silent. ➡BUCKLE informal ➡ BUCKLE UP phrasal verb – intransitive (You can also use ‘PUT ON’ for a seat belt.) .

DISCONNECT YOUR SEAT BELT
➡ UNFASTEN formal – the ‘T’ is silent.
➡ UNBUCKLE informal (You can also use ‘TAKE OFF’ for a seat belt.) .
[…]

Δημιουργός: english.learning.tips (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 24-03-2021

Διάρκεια βίντεο: 00:20