Το βίντεο εξηγεί τον κλάδο της κοινωνιολογίας.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: What is Sociology and why should we study it? This short video from Macat explains how the subject has developed over the years and introduces some of the key ideas and major thinkers who have helped to shape it in only a few minutes.

Macat’s videos give you an overview of the ideas you should know, explained in a way that helps you think smarter. Through exploration of the humanities, we learn how to think critically and creatively, to reason, and to ask the right questions.

Critical thinking is about to become one of the most in-demand set of skills in the global jobs market.* Are you ready?
[…]

Δημιουργός: Macat (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 14-04-2016

Διάρκεια βίντεο: 05:30