Το βίντεο παρουσιάζει επιστημονικά πειράματα με χρήση υδρογόνου.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Χημεία

Αρχική λεζάντα: #shorts
Hydrogen gas is identified by its sound which may vary from “barking dog” to a heavy explosion.

Δημιουργός: chatzida (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 03-04-2023

Διάρκεια βίντεο: 00:32