Το βίντεο εξηγεί τις έννοιες της ελευθερίας και των δικαιωμάτων.

Γλώσσα: Ιταλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Il video tenta di definire la libertà, collegandola alla tutela dei diritti e richiamando i princìpi sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

ΔημιουργόςHUB Scuola (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 29-06-2020

Διάρκεια βίντεο: 02:50