Ένας καθηγητής περνά βήμα-βήμα διάφορες ασκήσεις μαθηματικών για να εντοπίσει τα λάθη που έγιναν και να τα εξηγήσει/διορθώσει.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Μαθηματικά – Άλγεβρα

Αρχική λεζάντα: Keep going! Check out the next lesson and practice what you’re learning:
https://www.khanacademy.org/math/cc-s…

Sal finds mistakes in solutions to one-step equations.

Δημιουργός: Khan Academy (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 18-01-2022

Διάρκεια βίντεο: 04:11