Το βίντεο διδάσκει Διαφορετικές χρήσεις του “give me a break”.

Γλώσσα: Ρουμάνικα

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: GIVE ME A BREAK (idiom)

Meanings:
1. Lasă-mă în pace!
E.g. I have done a million things today, I don’t want to cook tonight, so just GIVE ME A BREAK.

2. Nu cred! Faci mișto de mine!
E.g. – Drink these pills and you will lose 10 kg in a week;
– Just GIVE ME A BREAK.

#teacher #englezagratuit #englezapentruincepatori #engleză #teacher #youknow #lesson #chisinau #englezachisinau #englezaonline #englezaromânia #englezamoldova #romania #hype #viral #fantasticenglish #englezaconversationala

Δημιουργόςrita.engleza (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 30-03-2020

Διάρκεια βίντεο: 02:15