Το βίντεο εξηγεί πώς η έννοια του χρόνου διαφέρει μεταξύ των πολιτισμών.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Americans observe time differently than those living and working in Spain, India, Japan, and beyond. If we wish to work happily and productively with our international counterparts, then we need to understand how they view the concept of time. It varies vastly depending on who you’re working with and where they’re coming from. In this course, we’ll discuss how various cultures view time, and we’ll go over the difference between sequential and synchronic time. We’ll also detail some best practices for conducting business while respecting these cultural differences.
[…]

Δημιουργός: We Grow People (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 14-12-2021

Διάρκεια βίντεο: 07:51