Αυτό το βίντεο παίρνει το παράδειγμα του Assassin’s Creed για να εξηγήσει την ιστορία της Βαγδάτης του 9ου αιώνα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Βιντεοπαιχνίδια

Αρχική λεζάντα: Assassin’s Creed Mirage takes place in 9th Century Baghdad. Do YOU know what was going on then? The Abbasid Caliphate took over the region and created Baghdad as their new capital city. This time would be known as the Islamic Golden Age. The Baghdad House of Wisdom was the intellectual capital of the world. The greatest intellectual achievements of the greatest civilizations of the world were kept here in Baghdad. Mr. Terry explains the context of the setting of the new game, Assassin’s Creed: Mirage!
[…]

Δημιουργός: Mr. Terry History (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 12-09-2022

Διάρκεια βίντεο: 04:08