Ένας κωφός vlogger εξηγεί σιωπηλά τις διαφορετικές νοηματικές γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Νοηματική γλώσσα

Αρχική λεζάντα: This week’s guest is Rikki Poynter! Go subscribe to her vlog: / @rikkipoynter —
and if subtitles aren’t on automatically here, you can turn them on in your device settings!

There isn’t one universal sign language for all: even British and American sign languages have very little in common. Here, with full subtitles, is someone actually qualified to explain why!

Δημιουργός: Tom Scott (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 08-01-2018

Διάρκεια βίντεο: 04:31