Το βίντεο εξηγεί πώς τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν αέριο.

Γλώσσα: Ιταλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική

Αρχική λεζάντα: La fisica delle navi metaniere #neiperte #perte #fypシ #lafisicachecipiace #ilprofchecipiace #imparacontiktok #aprendeentiktok #learnontiktok #fisica #scuola #fy #fyp #viraltiktok

Δημιουργός: lafisicachecipiace (TikTok)

Ημερομηνία έκδοσης: 19-07-2019

Διάρκεια βίντεο: 00:49