Το βίντεο βοηθά στη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών, παρέχοντας πολλά συνώνυμα που χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: Follow me on Insta: irinkaperelinka #englishvocabulary #learneng #английскиеслова #английскиепесни #englishlessonfun #englishcheck #britishenglishvsamericanenglish #englishlearningonline

Δημιουργός: englishwithperelinka (TikTok)

Ημερομηνία έκδοσης: 22-02-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:17