Αυτό το βίντεο εξηγεί τους όρους πολιτισμός και παράδοση για νέους μαθητές.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: This short video explains the term “culture” and “tradition” for kids aged K-5. Subscribe to get alerts for new, upcoming videos!

Δημιουργός: Growing Virtually (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 29-01-2021

Διάρκεια βίντεο: 01:17