Το βίντεο εξηγεί λογοτεχνικά εργαλεία της αγγλικής γλώσσας, όπως μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις και υπερβολές.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: This fast and fun lesson will help you enhance your writing with these elements of figurative language.

See Episode Two here: • Alliteration, Ono…
Alliteration, Onomatopoeia, Imagery, and Irony!

Δημιουργός: Mineola Creative Content (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2019

Διάρκεια βίντεο: 04:47