Το βίντεο εξηγεί τι είναι ο πολιτισμός και πώς είναι μερικές φορές τόσο διαφορετικός από τη μια χώρα στην άλλη.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: In our Cultures of the world video we will learn about what culture means and how cultures can be very different around the world. We will learn how to appreciate the differences and how they influence our own identities. We will explore the American culture, French, Chinese, and many other cultures around the world.

Looking for more Cultures of the World resources? Download our free comprehensive lesson plan here: https://learnbright.org/lessons/socia…
[…]

Δημιουργός: Learn Bright (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 27-01-2020

Διάρκεια βίντεο: 09:27