Αυτό το βίντεο εξηγεί τις βασικές αρχές του προγραμματισμού υπολογιστών, τα μέρη του και πώς να τα εφαρμόσετε.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Κωδικοποίηση

Αρχική λεζάντα: Il y auras prochainement des videos pour les personnes avec un niveau plus avancé, mais cette video
à pour but de faire découvrir ce domaine au grand publique.

Merci aux personnes qui partageront cette vidéo qui m’a prit plusieurs dizaine heures d’ecriture
et de montage.

Pour ceux qui souhaitent un moment précis
– Introduction : 00:00
– Qu’est-ce qu’un programme ? 00:24
– Les Variables : 01:13
– Les Operateurs : 01:57
– Les Conditions : 03:16
– Les Tableaux : 04:12
– Les Boucles : 05:10
– Les Fonctions : 07:13
– Outro : 08:25
[…]

Δημιουργός: Graven – Développement (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 10-12-2017

Διάρκεια βίντεο: 09:41