Αυτό το βίντεο στοχεύει να αντιμετωπίσει την προκατάληψη κατά των καρχαριών παρέχοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξέλιξη, τη βιολογία, τις ικανότητες και τη σημασία τους, καθώς και τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται από ή υπέστησαν καρχαρίες.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Βιολογία – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: *Cue John Williams music*

Δημιουργός: IFLScience (Facebook)

Ημερομηνία έκδοσης: 23-04-2022

Διάρκεια βίντεο: 01:24