Αυτό το βίντεο διδάσκει 25 χρήσιμες φράσεις στα Ολλανδικά.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Ολλανδικά

Αρχική λεζάντα: Here are your FREE Dutch lessons, PDF cheat sheets and bonuses for this month! Just click here to access your gifts: https://goo.gl/qsxDtT More details below

Step 1: Go to https://goo.gl/qsxDtT
Step 2: Sign up for a Free Lifetime Account – No money, No credit card required
Step 3: Start learning Dutch the fast, fun and easy way!

Facebook: https://www.facebook.com/DutchPod101
Twitter: https://twitter.com/DutchPod101
Click here to find out more about this lesson: https://goo.gl/FpWsKe

Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks!

Δημιουργός: Learn Dutch with DutchPod101.com (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 02-11-2018

Διάρκεια βίντεο: 09:04