Το βίντεο δείχνει εθνικούς Έλληνες ήρωες να μιλούν για τη ζωή τους.

Γλώσσα: Ελληνικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία

Αρχική λεζάντα: Πηγή video: https://www.tiktok.com/@holiday086
#1821 #ήρωες1821 #ελληνικήεπανάσταση

Δημιουργός: FILOUMENOS (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 23-03-2022

Διάρκεια βίντεο: 03:46