Ένας οδηγός για τους χρόνους των ισπανικών ρημάτων.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Ισπανικά

Αρχική λεζάντα: Get an overview of ALL the Spanish verb tenses in this mega video, so you can become familiar with each one.

On your journey to learning Spanish? Check out BaseLang. Get unlimited one-on-one Spanish classes with native-speaking teachers, via Zoom.
[…]

Δημιουργός: BaseLang (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 21-06-2022

Διάρκεια βίντεο: 16:55