Ένα πείραμα για τη βαρύτητα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική

Αρχική λεζάντα: The #spinning #wheel defies gravity? No! It obeys the direction of #gravity . #tamu #fyp #teacher #teachersoftiktok #gyroscope #funny #science #physics

Δημιουργός: tamuphysastr (TikTok)

Ημερομηνία έκδοσης: 14-10-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:29