Το βίντεο μιλάει για τα πολυμερή.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Χημεία

Αρχική λεζάντα: Selles videos saad Sa teada:
• mis on polümeerid;
• mida kujutavad endast monomeer, elementaarlüli ja liitumispolümerisatsioon;
• kuidas liigitatakse polümeere.

Δημιουργός: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 16-04-2021

Διάρκεια βίντεο: 06:59