Πώς να προφέρετε σωστά λέξεις που συχνά προφέρονται λάθος.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: Tell me more words in the comments that you’d like me to help you with and I’ll make a video about them!

Sorry for my voice in this one. I had COVID last week.
#englishteacher #englishlesson #learningenglish #learnenglish #ingles #freeenglish #englishpronunciation #pronuncia #pronunciation #pronunciationlesson

Δημιουργός: pronunciationwithemma (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 18-03-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:32