Ενδιαφέροντα γεγονότα για την ηπειρωτική μετατόπιση.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Πολιτισμός & Ιστορία – Γεωγραφία

Αρχική λεζάντα: Pangea was a supercontinent millions of years ago? But how can we be sure? How do we know that it even existed in the first place?

Credits:
https://pastebin.com/tL4DF6wu
[…]

Δημιουργός: Mr Cognito (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 03-04-2019

Διάρκεια βίντεο: 03:28