Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τέχνη, συγκεκριμένα το DeepDream, εμφανίζοντας ορισμένα από τα κωδικοποιητικά και οπτικά στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσει.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Κωδικοποίηση – Τέχνη

Αρχική λεζάντα: Reply to @wiggle_carrot How #AI creates art!! #AI #deepdream #learn #art #tutorial #pytorch #machinelearning #code #fyp #Python

Δημιουργός: supercomputing.ai (TikTok)

Ημερομηνία έκδοσης: 02-01-2022

Διάρκεια βίντεο: 02:14