Το βίντεο εξηγεί την ακολουθία Fibonacci με την βοήθεια της σκάλας.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Μαθηματικά

Αρχική λεζάντα: Il monte un escalier, ça tourne maths.

Comment compter le nombre de façons différentes de monter un escalier ?

Je n’avais pas gardé ces scènes au montage, parce que je trouvais que ça traînait en longueur, mais puisque vous êtes nombreux à poser la question voici une vidéo bonus où j’explique comment ça se généralise si on peut monter 3, 4 ou autant de marches qu’on veut : • Comment monter un…

La suite de Fibonacci est un très grand classique des maths, vous trouverez sans peine sur internet des tas de sources sur ses multiples applications.
[…]

Δημιουργός: Mickaël Launay (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 17-07-2018

Διάρκεια βίντεο: 07:16