Αυτό το βίντεο παρέχει εκφράσεις για να διαφωνήσετε με κάποιον στα γερμανικά.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Γερμανικά

Αρχική λεζάντα: How to disagree with someone in German

1. Das sehe ich anders. – I see that differently.
2. Das finde ich nicht. – I don’t think so.
3. Da stimme ich nicht zu. – I don’t agree.

Folge mir für mehr Tipps zum Deutschlernen

P.S. Want to speak German with confidence and be conversational? Then sign up for my FREE Training for Beginners now!
[…]

Δημιουργός: speakfluentgerman (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 24-02-2023

Διάρκεια βίντεο: 00:21