Το βίντεο περιγράφει σύντομα ποιος επηρεάζει την υγεία μας το πλαστικό που παράγουμε συνεχώς.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Βιολογία – Υγεία

Αρχική λεζάντα: 51 Trillion particles of microplastics float in our oceans. Yet there is very little science of how this affects our health. This video shows why we should gain back control over plastic in our lives.

Watch the full video to find out more about plastic pollution:
• Plastic Pollution…

This video was produced by “Kurzgesagt – In a Nutshell”

Δημιουργός: UN Environment Programme (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019

Διάρκεια βίντεο: 01:56