Μάθετε τον κανόνα της συμφωνίας της παθητικής μετοχής με τα αντωνυμιακά ρήματα στα Γαλλικά.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Γαλλικά

Αρχική λεζάντα: Accord du participe passé des verbes pronominaux

Les règles sont différentes des règles de base de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire être

On cherche un COD. Ça peut être le pronom « se » ou un autre antécédent.

S’il y a un COD et qu’il est placé AVANT le verbe, on doit accorder le participe passé avec le COD.

S’il y a un COD mais qu’il est placé après le verbe, on n’accorde PAS le participe passé (ni avec le sujet, ni avec le COD).

Attention à ce que le pronom SE soit bien un COD. Si c’est un COI, on n’accorde pas le participe passé
[…]

Δημιουργός: yourfrenchclassroom (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 01-06-2022

Διάρκεια βίντεο: 01:00