Το βίντεο μεταφράζει 5 ρήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Νοηματική Γλώσσα

Αρχική λεζάντα: School Verbs in ASL – Part 1

If you have always wanted to learn ASL – get started today. Check out our online ASL courses. Link is in our bio.

#ASL #signlanguage101 #signlanguage #onlinelearning #signlanguageforkids #aslcourse #learnasl #signing #deaf #americansignlanguagelessons #inclusion #languagelearning #learnalanguage #signlanguageclass #learntosign #kidssignlanguage #aslforkids #onlinecourse #learnonline #homeschool #learnamericansignlanguage #vocabulary

Δημιουργός: sign.language101 (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 02-03-2023

Διάρκεια βίντεο: 00:48