Το βίντεο εξηγεί την έννοια του σεκουλαρισμού.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές – Ιστορία

Αρχική λεζάντα: C’est quoi la Laïcité ? – 1 jour, 1 question propose de répondre chaque jour à une question d’enfant, en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est léger et espiègle. L’intention est d’aider l’enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion.
Découvre l’actu à hauteur d’enfants sur http://1jour1actu.com/

Δημιουργός: Info ou Mytho ? (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 18-05-2015

Διάρκεια βίντεο: 01:42