Το βίντεο εξηγεί τις έννοιες της Ταυτότητας και της διαφορετικότητας στην κοινωνία.

Γλώσσα: Ιταλικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Αρχική λεζάντα: Il video definisce l’identità e spiega come le differenze possano dare origine a stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Alle manifestazioni di razzismo, sessismo, xenofobia, omofobia si oppongono i principi della Costituzione.

Δημιουργός: HUB Scuola (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 29-06-2020

Διάρκεια βίντεο: 03:02