Το βίντεο εξηγεί την έννοια της παγκοσμιοποίησης και τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών.

Γλώσσα: Ιταλικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Con questo video vogliamo spiegare agli studenti un fenomeno che ci vede tutti coinvolti in prima persona, e le conseguenze politiche, sociali e ambientali che questo processo comporta.
Scopri cos’è lo sviluppo sostenibile: • Obiettivi di svil…
Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Costruttori di futuro, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Δημιουργός: istitutoOikos (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 08-11-2018

Διάρκεια βίντεο: 04:31