Το βίντεο εξηγεί τι είναι οι ψηφιακές ικανότητες.

Γλώσσα: Ιταλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: Guarda gli altri video su RaiPlay
https://www.raiplay.it/programmi/doma…

Le competenze digitali sono necessarie negli ambiti in cui si utilizzano nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, i big data o l’Intenet delle cose. Per Martina Gianecchini, dell’Osservatorio Professioni Digitali dell’Università di Padova, ogni cittadino dovrebbe avere almeno le competenze digitali di base, ciò quelle necessarie per utilizzare i servizi di internet e i social network.

Una produzione Rai Inclusione Digitale

Δημιουργός: Rai (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 13-07-2020

Διάρκεια βίντεο: 02:14