Μία βασική κινούμενη εισαγωγή τον όρο “αλφαβητισμός στα μέσα”.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: An animated basic introduction to the concept of “media literacy”. Media literacy curricula encourages students to ask questions about what they watch, hear, and read. Treating “media” as any sort of text that can be read, trained students will be able to detect bias and propaganda, and determine the reasons for these.

This video is intended to be used for educational purposes. A thesis project for Design and Technology at Parsons School of Design Spring 2014.

Δημιουργός: Simone Wagner (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 29-06-2016

Διάρκεια βίντεο: 02:30