Το βίντεο εξηγεί τι είναι ο ψηφιακός γραμματισμός.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: Digital literacy is one of Deakin’s Graduate Learning Outcomes. It’s the ability to identify and use technology confidently, creatively and critically to meet the demands and challenges of living, learning and working in a digital society. Watch this video to learn about the digital literacy skills you’ll be using at university.

Key links from the video:
– Learn about Graduate Learning Outcomes: https://www.deakin.edu.au/about-deaki…
– Improve your digital literacy skills: https://www.deakin.edu.au/library/ski…

Δημιουργός: Deakin Library (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-12-2018

Διάρκεια βίντεο: 02:59