Αυτό το βίντεο σας βοηθά να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της επιστήμης των δεδομένων και του αλφαβητισμού των δεδομένων.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Πληροφορική

Αρχική λεζάντα: In this first episode of Study Hall: Data Literacy, Jessica Pucci talks us through some of the critical vocabulary we’ll need to become great Data Analysts. And, she lays out the basic ideas behind what it means to be Data Literate and how we can start looking at information and the world a little differently.

Presented by Arizona State University and Crash Course, Study Hall is a tailored series of YouTube Learning Playlists aimed at helping you with resources to navigate college and your education path. Count on Study Hall to guide you to and through college.

Thanks to viewers like you, Study Hall has grown and moved from the ASU YouTube channel, where it launched in 2020, to its own channel. View your favorite videos and new ones at https://links.asu.edu/gostudyhallh1. We can’t wait to see you there!
[…]

Δημιουργός: Arizona State University (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 10-09-2020

Διάρκεια βίντεο: 09:59