Μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα των κυττάρων.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Βιολογία

Αρχική λεζάντα: So cells come in all shapes and forms and have all sorts of jobs, but they are all fundamental building blocks of all living organisms.

Watch this video to find what they are how amazing they work
[…]

Δημιουργός: FuseSchool – Global education (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 28-01-2020

Διάρκεια βίντεο: 02:58