Το βίντεο εξηγεί τι είναι τα οξύμωρα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: We hope you enjoyed this video! If you have any questions please ask in the comments.
⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎
Visit Our Website ➜ https://ilearneasy.co.uk
Access Free Resources ➜ https://ilearneasy.co.uk/subjects/
Book an Online Lesson ➜ https://ilearneasy.co.uk/contact-us/
Contact Us ➜ https://ilearneasy.co.uk/contact-us/
Instagram ➜ https://www.instagram.com/ilearneasye…

Δημιουργός: Learn Easy English (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-03-2022

Διάρκεια βίντεο: 01:33