Το βίντεο εισάγει την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Πληροφορική – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Post Graduate Diploma in Artificial Intelligence by E&ICT Academy
NIT Warangal: https://www.edureka.co/executive-prog…
This video on Artificial Intelligence gives you a brief introduction to AI and how AI can change the world.

Subscribe to our channel to get video updates. Hit the subscribe button above.

Check our complete AI & Deep Learning With TensorFlow playlist here: https://goo.gl/cck4hE
[…]

Δημιουργός: edureka! (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 12-01-2018

Διάρκεια βίντεο: 03:34