Αυτό το βίντεο δίνει εναλλακτικές λύσεις στα αγγλικά για να εκφράσετε το γεγονός ότι είστε καλά στην υγεία σας.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: How are you feeling today?
If you’re feeling healthy, here are some different ways to express yourself in English.
Do you know any more?
#learnenglish #vocabulary #pronunciation #healthy #health #englishlesson #englisgclass #elt #talkingenglish

Δημιουργός: bbclearningenglish (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 31-08-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:30